Låsa rader i Excel

Har du ett dokument vart du ständigt behöver scrolla upp för att kolla namnet på en kolumn? Se hur snabbt det går att låsa fast en rad i Excel, så den följer med när du scrollar… Läs mer

0
Kommentarer i Word

Om du samarbetar med andra, bör du använda kommentarer i Word. Lär dig hur du skapar, redigerar, navigerar, raderar, ser och svarar på kommentarer i Microsoft 365 Word… Läs mer

0