Infoga kryssrutor i Excel

Infoga kryssrutor i Excel och följ utvecklingen på ett projekt med en förloppsindikator.

Skapa kryssrutor

Under “Developer” klicka på “Insert” och välja “Check Box” under “Form Controls

Placera kryssrutan under “Task completed” vid att dra ut en fyrkant, du kan ta bort texten som kommer upp bredvid kryssrutan

Kopiera kryssrutan vid att markera ruta A6 och klicka nede i höger hörn när du får upp “+” och dra helt ned till A20

Länka kryssrutorna

Länka varje kryssruta till den tomma rutan bakom radens “Task“.
Högerklicka för att markera kryssrutan, gå upp till “Formula Bar” och skriv in “=” innan du klickar på den tomma rutan bakom radens “TASK”
Till exempel skall den översta kryssrutan länkas till C6 som är första tomma ruta efter “Research”

Om du nu bockar av en kryssrutan vill du se texten “TRUE” och om du tar bort bocken står det “FALSE

Progress

I den tomma rutan efter “Progress” skriv in=, gå upp i “Formula Bar” och klicka på “fx

Under “Search for a function” skriv in “countif” och så ENTER, markera “COUNTIF” och klicka “OK

När du står på “Range” markera alla fält medTRUE/FALSE

På “Criteria” skrivar du “true” och klickar “OK

Om du provar huka av en box, vill du se siffran bak “Progress” gå från 0 till 1

Procent

För att se procent istället, markera fältet bakom “Progress“, gå upp i “Formula Bar” och bak “)” skriv in “/counta(” och markera alla under “Tasks” innan du läggar till “)” och så ENTER

Markera fältet bakom “Progress“, gå till “Home“, i menyn ovanför “Number” klicka på “%

Förloppsindikator

Markera fältet bakom “Progress“, gå till “Home“, i menyn ovanför “Styles” klicka på “Conditional Formatting“, därefter “Data Bars” och under “Solid Fill” välj “Blue Data Bar

Gå till “Conditional Formatting” igen och välj “Manage Rules

Klicka på “Edit Rule”

Under “Minimum” välj “Number” vid “Type” och “0” vid “Value“, under “Maximum” välj “Number” vid “Type” och “100%” vid “Value“, klicka “OK” och “OK

Kolla hur förloppsindikatoren ändrar sig när du bocker i kryssrutorna

Göm TRUE/FALSE

Markera fälterna med “TRUE” och “FALSE
Högerklicka och välj “Format Cells“, alternativt använd CTRL + 1 i stället för att högerklicka

Välj “Custom“, under “Type” skriv in “;;;” och klicka “OK

Det enda sätt att se “TRUE” och “FALSE” nu, är i “Formula Bar

Resources

All images: Solberg, 2023