Vad vet Google om dig

Se vad Google har lagrat på dig och anpassa eller stäng av personligt anpassad reklam.

Hitta ‘My Ad Centre’ på Google

Sök “google ads setting
Gå in på https://myadcenter.google.com

Se vad Google har lagrat på dig

Scrolla ned och klicka på “See all” under “See your latest

Stäng av personligt anpassad reklam

Stäng av personligt anpassad reklam under “My ads” (se menyn till vänster)
Bredvid “Personalised ads” ändra till “Off

Resources

All images: Solberg, 2023